امروز:دوشنبه, ۵ آبان
تاریخ انتشار:2017-03-09

قسمت ششم بخش "شعر با لهجه کازرونی"؛

عاشقانه های کازرونی ۶

قسمت ششم از بخش شعرهای عاشقانه با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی. شاعر این قسمت: حسین مسرور

قسمت ششم از بخش شعرهای عاشقانه با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های کازرونی:

?عاشقانه های کازرونی ۶?

تلیت اوداغک
ریش سفیدا قد کمونا یاد قدیما بخیر
یاد کُچی نون تُوئی یاد پَسینا بخیر

قوم و خویشا همساده ها جونشو رو جون همده بی
هر پَسینا سی بچه ها قصه مگف آبی بی

نون ولورک دم دَم ظهر سر میشکُند سیش ننه
اوی چه صَفوی داش بَخدا نون ولورک پیش همه

یاد گیوه یاد آسک یادِ تلیت اوداغک
یاد جیلم یاد گُلک یاد شووی سربُنک

سر میزدن قوم و خویشا هر دم وساعت اَ هم
غصّه نبی سکته نبی هیجو نبی درد وغم

اَی که یه دردی بی همه، فکرَُ یه درمون بیدن
ای یه غمی پیش میومه، طُیفه پریشون بیدن

ریش سفیدا او قدیما ای قده اسراف نبی
هی دروغو هی چاخانو هی ای قده لاف نبی

دوس رفیقوی عهت قدیم اَ کاکو بختر بیدن
تو غم و شادی، شُو رو مثل بِرادر بیدن

می چه صفوی داش پاچه ی کُه که میرفتیم گُلک
بهضِ پُلو مرغ حالی بی تلیت ِ اوداغک

اوسو نه پیتزا بی، نه چیپس بی، نه ایقه پول دُزی
اوسو یه ماس بی، یه لورک بی، یه کارِ روز مُزی

مردم او دوره همش اهل ِ قناعت بیدن
شو که میشو بیشترشو اهل عبادت بیدن

بِی تو بگم هرچی تو دلمن اَ ای اوضوی خراب
پیش خدا گم نمیشه ای بکنی کار ثواب

….
شاعر: حسین مسرور
هر پنجشنبه منتظر عاشقانه های کازرونی باشید…

قسمت اول: عاشقانه های کازرونی ۱

قسمت دوم: عاشقانه های کازرونی ۲

قسمت سوم: عاشقانه های کازرونی ۳

قسمت چهارم: عاشقانه های کازرونی ۴

قسمت پنجم: عاشقانه های کازرونی ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.