امروز:سه شنبه, ۶ آبان
تاریخ انتشار:2017-02-23

قسمت پنجم بخش "شعر با لهجه کازرونی"؛

عاشقانه های کازرونی ۵

قسمت پنجم از بخش شعرهای عاشقانه با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی. شاعر این قسمت: مصطفی (ابراهیم) بیدار مغز

قسمت پنجم از بخش شعرهای عاشقانه با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های کازرونی:

?عاشقانه های کازرونی ۵ ?

گُلِيم خُشكِش زده ، مِث دَشت ِ پيرشُونَن ،كَ سِيلم كُ
لَبم دِرك ِدُهونُ لَهك ِ بارونن ، كَ سيلم كُ


گُل ِ اُفتو پَرَسُم ، بي وفا! هَمرُي پَسين رَفتي
اَ وَخ پُشتِت اَزُم كرده ي، دِلُم خونَن، كَ سيلم كُ


شُدم آواره ي عشقِت توصحروی نابسامونی
تُوِّ عشقِت تو جُونُم مِث برازگونَن، كَ سيلم كُ


دلت نمخام بوسوزْ سیم ول گُلِسّون ِ دلم اِنگار
گُراز توش حمله‌كِرده، دَرو و داغونَن ،كَ سيلم كُ


توگُل چيش دَردوكي، رَسمِت تو دنيا دِل بُريدن ني
عزيزچيش تُخمَكيم! دل بَسَّن آسونَن ،كَ سيلم كُ


دلُم تَنگن ، هَوام پُر غم شده، اِمشو طبيبُم باش
خدا سَر شاهِدن، دَردُم بي دَرمونَن ،كَ سيلم كُ


شاعر: ابراهیم (مصطفی) بیدارمغز
هر پنجشنبه منتظر عاشقانه های کازرونی باشید…

قسمت اول: عاشقانه های کازرونی ۱

قسمت دوم: عاشقانه های کازرونی ۲

قسمت سوم: عاشقانه های کازرونی ۳

قسمت چهارم: عاشقانه های کازرونی ۴

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.