امروز:شنبه, ۳ آبان
تاریخ انتشار:2017-02-16

قسمت چهارم بخش "شعر با لهجه کازرونی"؛

عاشقانه های کازرونی ۴

قسمت چهارم از بخش شعرهای عاشقانه با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی. شاعر این قسمت: مرحوم محسن پزشکیان

قسمت چهارم از بخش شعرهای عاشقانه با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های کازرونی:

?عاشقانه های کازرونی ۴ ?

دل پیرسوکِ طاقِت بی، پَرُندیش باشه دسّت

دل شیشه‌یِ عشقت بی، شکُندیش باشه دسّت

مرغِ دلِ مو اُومِه بیشینه لَبِ بونِت

چیش غُرنه اِشِش رفتی، رموندیش باشه دسّت

اومه اَ خاطر جهمی تو، ای طفل طمه خوُم

دُمبال خودت همزا دُوُندیش، باشه دسّت

دیدی تُو هوات بُتّه‌ی عشقُم تَجه کِرده

تُوسُون شدی توُ ریشه سُزُندیش باشه دسّت

پاتیلِ دلُم ری تشِ غم هِی میکه غُل‌غُل

وا اَسُّم هِجروُن تو کَرُندیش باشه دسّت

غمنومه‌یِ عشقُم که تُو کازرون میرَه دَس دس

وختی رسی پیش تو نَخوندیش باشه دسّت

دیدی که اَ رِسمونِ وفا اُوزیده مُحسِین

دَس کِردی تو قَد راه تو پُکُندیش باشه دسّت

 

شاعر: مرحوم محسن پزشکیان

قسمت اول: عاشقانه های کازرونی ۱

قسمت دوم: عاشقانه های کازرونی ۲

قسمت سوم: عاشقانه های کازرونی ۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.