امروز:شنبه, ۳ آبان
تاریخ انتشار:2017-02-09

قسمت سوم بخش جدید "شعر با لهجه کازرونی"؛

عاشقانه های کازرونی ۳

قسمت سوم از بخش جدید شعرهای عاشقانه با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی

قسمت سوم از بخش جدید شعرهای عاشقانه با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های کازرونی:

?عاشقانه های کازرونی ۳ ?

یه روزُی مِث ایی روزا بی که دلم خون کِ وارَ

سی لَجُم هر چی تو دَسِش بی زَ داغون کِ وارَ

میدُنُس اِی کِ واگَردِه دُوّارِه جون میگیرُم

زَسرش مِث کلوها سیلِ خیابون کِ وا رَ

تو چیشش رنگ باهار داشت و تنش توسون بی

واپُهیز دوسی کِ آم آرْ مِه ی زمسون کِ وا رَ

تو هواش تازه بیدم سبز و خوش آوازه بیدم

یُو شُ آفت چَمَنُم عینِ بیابون کِ وا رَ

اَ لبّوی مِث عسلش حرفِ شیرین همزا میرخْت

میگُ فرهادِ مُ باش ولْ رو اَ مجنون کِ وا رَ

وَخْتی باد فیکهِ میدا دل وا گیسش هِیلو میخُ

وا شوّوِ سونِ موهاش روزِ مُ شوسون کِ وا رَ

تو آتشگردونِ عشقش جیگرم گُرگُری شُ

ولْ چه فُیدِی کِ نصیبُم سَرِ قیلون کِ وا رَ

مُ دِلُم پُر تُوُّلَن آم تُوُّلاش آلُ هی نی

سِی چِطو دردِ دِلم دردِ بی درمون کِ وا رَ

شاعر: ابراهیم (مصطفی) بیدارمغز 

قسمت اول: عاشقانه های کازرونی ۱

قسمت دوم: عاشقانه های کازرونی ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.