امروز:پنج شنبه, ۲۴ بهمن

یخچال، دلوچه دوز کازرونی را دلسرد نکرده است
2 سال پيش

مردم کازرون، آب را هنگام تابستان درون دلوچه ( مشک کوچک) می ریختند تا سرد و خنک بماند که یخچال های صنعتی، دلوچه و هنرسنتی دلوچه دوزی را چال کردند.