امروز:شنبه, ۲۸ مهر

کازرون؛ پیشتاز در پسرفت!
1 سال پيش

اینکه نگذاریم کارخانه سیمان و رآکتور هسته ای و.. بزنند، هیچ کاری خودمان نمی کنیم،اجازه کار به دیگران هم نمی دهیم!این یعنی خیانت به شهر…