امروز:دوشنبه, ۲۵ تیر

کازرون؛ پیشتاز در پسرفت!
10 ماه پيش

اینکه نگذاریم کارخانه سیمان و رآکتور هسته ای و.. بزنند، هیچ کاری خودمان نمی کنیم،اجازه کار به دیگران هم نمی دهیم!این یعنی خیانت به شهر…