امروز:دوشنبه, ۱۳ مرداد

وزیر ورزش به شهرستانهای کازرون و کوهچنار می آید؟
8 ماه پيش

احتمال آمدن وزیر ورزش و جوانان به شهرستان های کازرون و کوه چنار به دعوت نمایندۀ مجلس کازرون