امروز:دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت

نیازمند حضور طلاب کازرونی در منطقه هستیم
6 ماه پيش

امروز منطقه ای در کازرون وجود دارد که با وجود پنج هزار نفر جمعیت اما روحانی ندارد و این مسائل وظیفه ما را سنگین می کند.