امروز:دوشنبه, ۲۸ بهمن

عاشقانه های کازرونی ۱۸/ بخت سیاه
2 سال پيش

قسمت هجدهم از بخش شعر با لهجه های مناطق مختلف شهرستان کازرون، با نام «عاشقانه های کازرونی». شاعر: مرحوم نصراله مردانی