امروز:پنج شنبه, ۳۱ مرداد

لزوم حمایت از استارت تاپ های شهری توسط شهرداری ها
7 ماه پيش

حسين موحدياني: شهرداری ها به صورت سیستماتیک نسبت به شناسایی اولویت ها و مسائل خود اقدام نمایند و حل این مشکلات را به دست استارتاپ ها بسپارند..