امروز:جمعه, ۳۰ فروردین

لزوم حمایت از استارت تاپ های شهری توسط شهرداری ها
3 ماه پيش

حسين موحدياني: شهرداری ها به صورت سیستماتیک نسبت به شناسایی اولویت ها و مسائل خود اقدام نمایند و حل این مشکلات را به دست استارتاپ ها بسپارند..