امروز:یکشنبه, ۲۵ آذر

گزارش تصویری ويژه از بازگشایی مدرسه در کازرون
1 سال پيش

اولین روز سال تحصیلی و نواختن زنگ در قاب تصویر. به خاطرات و فضای مدرسه بازگردید… مدرسه مصباح شاهد. عکاس: ف.سی سختی