امروز:پنج شنبه, ۲۳ خرداد

غفلت شهرداري كازرون از سرويس بهداشتي پارك آزادي
9 ماه پيش

رسیدگی و ساماندهی سرویس های بهداشتی پارک ها بر عهده سازمان شهرداري است و باید پاسخگو باشند که چرا تا کنون آن گونه که باید و شاید به این فضاها رسیدگی نشده است.