امروز:سه شنبه, ۲۹ بهمن

عاشقانه های کازرونی ۱۸/ بخت سیاه
2 سال پيش

قسمت هجدهم از بخش شعر با لهجه های مناطق مختلف شهرستان کازرون، با نام «عاشقانه های کازرونی». شاعر: مرحوم نصراله مردانی


عاشقانه های کازرونی ۱۷/ روزوی توسون
3 سال پيش

قسمت هفدهم از بخش شعر با لهجه های مناطق مختلف شهرستان کازرون، با نام «عاشقانه های یک کازرونی». شاعر: مرحوم محسن پزشکیان


عاشقانه های کازرونی ۱۶/ پاتیل محبت
3 سال پيش

قسمت شانزدهم از بخش شعر با لهجه های مناطق مختلف شهرستان کازرون، با نام «عاشقانه های یک کازرونی». شاعر: حسین مسرور


عاشقانه های کازرونی ۱۵/ زن ذلیل
3 سال پيش

قسمت پانزدهم از بخش شعر با لهجه های مناطق مختلف شهرستان کازرون، با نام «عاشقانه های یک کازرونی». شاعر: مرحوم ایرج شمسی زاده.


عاشقانه های کازرونی ۱۴/ ناخوشی اَ خود موهن
3 سال پيش

قسمت چهاردهم از بخش شعر با لهجه شهرستان کازرون، بنام «عاشقانه های یک کازرونی». شاعر: دکتر محمد عارف


عاشقانه های کازرونی ۱۳/ گُرُختم
3 سال پيش

قسمت سیزدهم از بخش شعر با لهجه شهرستان کازرون، بنام «عاشقانه های یک کازرونی». شاعر: مرحوم محسن پزشکیان


عاشقانه های کازرونی ۱۲/ بادِنگون
3 سال پيش

قسمت دوازدهم از بخش شعر با لهجه مناطق شهرستان کازرون، بنام «عاشقانه های یک کازرونی». شاعر: سید طالب هاشمی


عاشقانه های کازرونی ۱۱ / یادِ قدیما بَخیر
3 سال پيش

قسمت یازدهم از بخش شعر با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی. شاعر: حسین مسرور


عاشقانه های کازرونی ۱۰ / درد بی درمون
3 سال پيش

قسمت دهم از بخش شعر با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی. شاعر: حسین مسرور


عاشقانه های کازرونی ۹ / دختر همسایه
3 سال پيش

قسمت نهم از بخش شعر با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی. شاعر: ابراهیم پرهیزکار


عاشقانه های یک کازرونی ۸ / التماس
3 سال پيش

قسمت هشتم از بخش شعرهای عاشقانه با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی. شاعر: سرهنگ رسته


عاشقانه های کازرونی ۷
3 سال پيش

قسمت هفتم از بخش شعرهای عاشقانه با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی. شاعر: حسین مسرور


عاشقانه های کازرونی ۶
3 سال پيش

قسمت ششم از بخش شعرهای عاشقانه با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی. شاعر این قسمت: حسین مسرور


عاشقانه های کازرونی ۵
3 سال پيش

قسمت پنجم از بخش شعرهای عاشقانه با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی. شاعر این قسمت: مصطفی (ابراهیم) بیدار مغز


عاشقانه های کازرونی ۴
3 سال پيش

قسمت چهارم از بخش شعرهای عاشقانه با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی. شاعر این قسمت: مرحوم محسن پزشکیان


عاشقانه های کازرونی ۳
3 سال پيش

قسمت سوم از بخش جدید شعرهای عاشقانه با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی


عاشقانه های کازرونی ۲
3 سال پيش

قسمت دوم بخش جدید «عاشقانه های یک کازرونی» که شعرهای عاشقانه با لهجه کازرونی از شاعر کازرونی، ابراهیم (مصطفی) بیدارمغز است.


عاشقانه های کازرونی
3 سال پيش

بخش جدید «عاشقانه های یک کازرونی» که شعرهای عاشقانه با لهجه کازرونی و از آثار همشهری هنرمندمان، آقای ابراهیم (مصطفی) بیدارمغز است، شروع به فعالیت کرد.