امروز:چهارشنبه, ۲۳ بهمن

عاشقانه های کازرونی ۱۸/ بخت سیاه
2 سال پيش

قسمت هجدهم از بخش شعر با لهجه های مناطق مختلف شهرستان کازرون، با نام «عاشقانه های کازرونی». شاعر: مرحوم نصراله مردانی


عاشقانه های کازرونی ۱۷/ روزوی توسون
2 سال پيش

قسمت هفدهم از بخش شعر با لهجه های مناطق مختلف شهرستان کازرون، با نام «عاشقانه های یک کازرونی». شاعر: مرحوم محسن پزشکیان