امروز:سه شنبه, ۲۷ فروردین

نیازمند حضور طلاب کازرونی در منطقه هستیم
5 ماه پيش

امروز منطقه ای در کازرون وجود دارد که با وجود پنج هزار نفر جمعیت اما روحانی ندارد و این مسائل وظیفه ما را سنگین می کند.