امروز:دوشنبه, ۵ اسفند
انتخابات کازرون
هیات اجرایی کازرون تمامی نامزدهای حوزه انتخابیه اش را تائید کرد
4 سال پيش

۲۸ نامزد انتخاباتی کازرون با عبور از فیلتر هیات اجرایی این شهرستان وارد مرحله تازه ای از احراز صلاحیت شان توسط دفتر شورای نظارت بر انتخابات استان فارس شدند .