امروز:پنج شنبه, ۱۶ مرداد

حاجی سلامون علیک!
3 سال پيش

شاعر: پیمان خوبکار… حاجی کجابودی،تورا دلتنگ بودیم! از اولش ما با شما یکرنگ بودیم!….

حسین مسرور
« کَرِ باصرفه » شعری زیبا با لهجه کازرونی از حسین مسرور
6 سال پيش

ازبس که شنفتم و نگفتم / مث خار چیلکا اَلو گرفتم
هیشکه نمیفهمه درد ومرگم / مام مث کلوا فقط می گردم