امروز:چهارشنبه, ۱۵ مرداد

عاشقانه های کازرونی ۹ / دختر همسایه
3 سال پيش

قسمت نهم از بخش شعر با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی. شاعر: ابراهیم پرهیزکار


عاشقانه های کازرونی
4 سال پيش

بخش جدید «عاشقانه های یک کازرونی» که شعرهای عاشقانه با لهجه کازرونی و از آثار همشهری هنرمندمان، آقای ابراهیم (مصطفی) بیدارمغز است، شروع به فعالیت کرد.