امروز:دوشنبه, ۱۳ مرداد

عاشقانه های کازرونی ۱۱ / یادِ قدیما بَخیر
3 سال پيش

قسمت یازدهم از بخش شعر با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی. شاعر: حسین مسرور


عاشقانه های کازرونی ۹ / دختر همسایه
3 سال پيش

قسمت نهم از بخش شعر با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی. شاعر: ابراهیم پرهیزکار


عاشقانه های یک کازرونی ۸ / التماس
3 سال پيش

قسمت هشتم از بخش شعرهای عاشقانه با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی. شاعر: سرهنگ رسته