امروز:چهارشنبه, ۱۵ مرداد

عاشقانه های کازرونی ۹ / دختر همسایه
3 سال پيش

قسمت نهم از بخش شعر با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی. شاعر: ابراهیم پرهیزکار