امروز:سه شنبه, ۲۲ بهمن

عاشقانه های کازرونی ۱۸/ بخت سیاه
2 سال پيش

قسمت هجدهم از بخش شعر با لهجه های مناطق مختلف شهرستان کازرون، با نام «عاشقانه های کازرونی». شاعر: مرحوم نصراله مردانی


عاشقانه های کازرونی ۱۷/ روزوی توسون
2 سال پيش

قسمت هفدهم از بخش شعر با لهجه های مناطق مختلف شهرستان کازرون، با نام «عاشقانه های یک کازرونی». شاعر: مرحوم محسن پزشکیان


عاشقانه های کازرونی ۱۶/ پاتیل محبت
3 سال پيش

قسمت شانزدهم از بخش شعر با لهجه های مناطق مختلف شهرستان کازرون، با نام «عاشقانه های یک کازرونی». شاعر: حسین مسرور


عاشقانه های کازرونی ۱۵/ زن ذلیل
3 سال پيش

قسمت پانزدهم از بخش شعر با لهجه های مناطق مختلف شهرستان کازرون، با نام «عاشقانه های یک کازرونی». شاعر: مرحوم ایرج شمسی زاده.


عاشقانه های کازرونی ۱۴/ ناخوشی اَ خود موهن
3 سال پيش

قسمت چهاردهم از بخش شعر با لهجه شهرستان کازرون، بنام «عاشقانه های یک کازرونی». شاعر: دکتر محمد عارف


عاشقانه های کازرونی ۱۳/ گُرُختم
3 سال پيش

قسمت سیزدهم از بخش شعر با لهجه شهرستان کازرون، بنام «عاشقانه های یک کازرونی». شاعر: مرحوم محسن پزشکیان


عاشقانه های کازرونی ۹ / دختر همسایه
3 سال پيش

قسمت نهم از بخش شعر با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی. شاعر: ابراهیم پرهیزکار


عاشقانه های کازرونی ۷
3 سال پيش

قسمت هفتم از بخش شعرهای عاشقانه با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی. شاعر: حسین مسرور