امروز:دوشنبه, ۵ فروردین

عاشقانه های یک کازرونی ۱۸/ بخت سیاه
2 سال پيش

قسمت هجدهم از بخش شعر با لهجه های مناطق مختلف شهرستان کازرون، با نام «عاشقانه های یک کازرونی». شاعر: مرحوم نصراله مردانی


عاشقانه های یک کازرونی ۱۷/ روزوی توسون
2 سال پيش

قسمت هفدهم از بخش شعر با لهجه های مناطق مختلف شهرستان کازرون، با نام «عاشقانه های یک کازرونی». شاعر: مرحوم محسن پزشکیان


عاشقانه های یک کازرونی ۱۶/ پاتیل محبت
2 سال پيش

قسمت شانزدهم از بخش شعر با لهجه های مناطق مختلف شهرستان کازرون، با نام «عاشقانه های یک کازرونی». شاعر: حسین مسرور


عاشقانه های یک کازرونی ۱۵/ زن ذلیل
2 سال پيش

قسمت پانزدهم از بخش شعر با لهجه های مناطق مختلف شهرستان کازرون، با نام «عاشقانه های یک کازرونی». شاعر: مرحوم ایرج شمسی زاده.


عاشقانه های یک کازرونی ۱۴/ ناخوشی اَ خود موهن
2 سال پيش

قسمت چهاردهم از بخش شعر با لهجه شهرستان کازرون، بنام «عاشقانه های یک کازرونی». شاعر: دکتر محمد عارف


عاشقانه های یک کازرونی ۱۳/ گُرُختم
2 سال پيش

قسمت سیزدهم از بخش شعر با لهجه شهرستان کازرون، بنام «عاشقانه های یک کازرونی». شاعر: مرحوم محسن پزشکیان


عاشقانه های یک کازرونی ۹ / دختر همسایه
2 سال پيش

قسمت نهم از بخش شعر با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی. شاعر: ابراهیم پرهیزکار


عاشقانه های یک کازرونی ۷
2 سال پيش

قسمت هفتم از بخش شعرهای عاشقانه با لهجه شیرین کازرونی، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی. شاعر: حسین مسرور