امروز:دوشنبه, ۳۱ تیر

غفلت شهرداري كازرون از سرويس بهداشتي پارك آزادي
10 ماه پيش

رسیدگی و ساماندهی سرویس های بهداشتی پارک ها بر عهده سازمان شهرداري است و باید پاسخگو باشند که چرا تا کنون آن گونه که باید و شاید به این فضاها رسیدگی نشده است.