امروز:چهارشنبه, ۱۵ مرداد

ريشه يابي فرار سرمايه هاي « مادی » و « انسانی » از کازرون
2 سال پيش

«احترام به سرمایه دارانِ پاک دست»،«محترم شمردن سرمایه»و«تسهیل سرمایه گذاری» سه اصل اساسی برای توسعه و آبادی هر منطقه ای است.