امروز:چهارشنبه, ۷ فروردین

برگزاری همایش پیشگیری و کنترل دیابت در واحد کازرون
1 سال پيش

همایش پیشگیری وکنترل بیماری دیابت با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان این رشته دردانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون برگزار شد.