امروز:شنبه, ۸ شهریور

کانون حرکات اصلاحی دانش آموزان در کازرون راه اندازی شد
9 ماه پيش

کانون تندرستی و حرکات اصلاحی دانش آموزان با هدف توسعه سلامت جسمی و روانی دانش آموزان در آموزش و پرورش کازرون به بهره برداری رسید.