امروز:جمعه, ۴ بهمن
انتخابات کازرون
صحت انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان کازرون تایید شد
4 سال پيش

به دنبال برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۷ اسفندماه، پرونده هاي ۵۰ حوزه‌ انتخابيه ديگر در جلسه شوراي نگهبان مطرح و صحت انتخابات اين حوزه ها، از جمله حوزه انتخابیه شهرستان کازرون مورد تاييد قرار گرفت.