امروز:یکشنبه, ۲۶ آبان

امام جمعه احتمالی کازرون
5 ماه پيش

شهیدخرسند از روحانیون فعال و برجسته استان فارس بودند؛ که معین کردن جایگزین برای ایشان قدری سخت و دشوار می باشد.