امروز:شنبه, ۱۸ مرداد

تصویری از شبکه توزیع گوشت کازرون
6 سال پيش

چه کسی عامل بیماریهای ناشی از این بی مسئولیتی مسئولین نظارت بر بهداشت حمل موادپروتینی در شهر کازرون است ؟
چه کسانی باید مورد مواخذه قرار بگیرند ؟
چگونه باید با مراکزی که هیچ تعدی نسبت به تهیه و توزیع سالم گوشت قرمز ندارند برخورد کرد ؟
مسائلی که سال گذشته در شبکه توزیع گوشت شهرستان پیش آمد ، تجربه کافی را برای مسئولین شهرستان در بر نداشت ؟