امروز:سه شنبه, ۱۴ مرداد

بیمارستان صحرایی در بخش جره و بالاده
2 سال پيش

مسوول بسیج سازندگی استان فارس از راه‌اندازی بیمارستان صحرایی در بخش جره و بالاده کازرون، با هدف کمک به بهداشت و درمان خبرداد.