امروز:پنج شنبه, ۱۶ مرداد
صدای مردم
صدای مردم گاوکشک خطاب به امام جمعه و فرماندار
5 سال پيش

متاسفانه بنیاد مسکن از اهالی این روستا که جهت گرفتن تسهیلات وام مسکن مراجعه می کردند ابتدا جریمه ملی بودن را دریافت می نموده است درحالی که از سال هشتادوشش دارای سند سیم سرب داشتند .