امروز:شنبه, ۳ آبان

بیمارستان صحرایی در بخش جره و بالاده
3 سال پيش

مسوول بسیج سازندگی استان فارس از راه‌اندازی بیمارستان صحرایی در بخش جره و بالاده کازرون، با هدف کمک به بهداشت و درمان خبرداد.