امروز:پنج شنبه, ۱۶ مرداد
صدای مردم
صدای مردم این بار به سراغ بانک صادرات کمارج رفته است
4 سال پيش

آیا بانک فقط به منافع خود فکر میکند؟پس مردم منطقه و مشکلاتشان چه می شود.