امروز:پنج شنبه, ۳۱ مرداد

ایجاد اقامتگاه‌های بوم گری در کازرون
2 سال پيش

اقامتگاه‌های بوم گری در بخش کنارتخته و کمارج شهرستان کازرون ایجاد می‌شود.