امروز:جمعه, ۳۰ فروردین

ایجاد اقامتگاه‌های بوم گری در کازرون
1 سال پيش

اقامتگاه‌های بوم گری در بخش کنارتخته و کمارج شهرستان کازرون ایجاد می‌شود.