امروز:پنج شنبه, ۱۶ مرداد

شهرداری با وجود داشتن بحران مالی، از خدمت‌رسانی دست بر نمی‌دارد
2 سال پيش

شهردار کازرون گفت: نا آرامی های اتفاقات اخیر در کازرون و نوسانات اقتصادی دو عامل مهم کاهش درآمد و بحران مالی کمرشکن برای شهرداری کازرون را رقم زد.

شهرام افشاریان
خبرنگار نباید سیاست زده شود و برای منافع حزبی قلم بزند / سپاه تک بعدی نیست، هرجای نظام دچار نقص شود باید برای حل آن به عمود سپاه وصل شود
3 سال پيش

افشاریان : سپاه تک بعدی نیست و هرجایی از این نظام دچار نقص و مشکلی شود باید به عمود سپاه وصل شود تا آن نقطه درست شود و امروز هم اولویت های اصلی سپاه به عنوان همان عمود ، مسایل فرهنگی است.