امروز:سه شنبه, ۱۴ مرداد
اسدزاده
“امام حسین” علیهاالسلام الگوئی کامل برای پاسداران انقلاب اسلامی وحرمت وکرامت انسانی
5 سال پيش

پاسدار در لغت به معنای نگهبان و مراقب است و […]

محمدمهدی اسدزاده
اتــحــاد صــلــیــبــیــون عــلــیــه پــرچــم ســیــاه!
6 سال پيش

به نظر می رسد هدف از برپایی راهپیمایی توسط کشورهای غربی سه چیز بیشتر نیست. یکی ایجاد اتحاد قوی علیه جهان اسلام، در روزهایی که اسلام نه با زور شمشیر بلکه با تسخیر قلب ها در کشورهای غربی رو به گسترش است. دوم رسمیت بخشیدن به رژیم غاصب صهیونیستی. سوم یک حرکت عوام فربیانه و پوپولیستی برای فریب جامعه جهانی.