امروز:یکشنبه, ۱۹ مرداد

آموزش و پرورش فارس در بُن بست آذری!
2 سال پيش

کارشناسان: چرا همچنان کسی در راس آموزش و پرورش فارس باشد که عملکرد وی از دید بسیاری از فرهنگیان استان دارای نقاط ضعف جدی است


بازدید کارشناس مسئول آموزش ابتدایی آموزش و پرورش فارس از قائمیه
4 سال پيش

گشتاسبی: با توجه به رنگین کمان نیروها در سال جاری و وجود نیروهای پیش دبستانی ،شرکتی و حق التدریس و پیمانی وقراردادی باعث شد تا به آموزش نیروها فکر شود