امروز:دوشنبه, ۲۸ بهمن
جنگل بلوط
۸۵ هکتار از جنگل های بلوط فارس خشکید
4 سال پيش

بيش از ۲۰ هكتار از جنگل هاي بلوط استان فارس در منطقه دشت برم شهرستان كازرون كه يكي از مناطق متراكم جنگل هاي بلوط زاگرس است به علت آفت سوسك چوب خوار دچار آسيب ديدگي و نابودي شده است.وي بيان داشت: مساحت جنگل هاي بلوط فارس ۸۴۰ هزار هكتار است كه تا كنون ۷۵ درصد آن خشك شده است.