امروز:یکشنبه, ۲۵ آذر
محمد بارونی
چه چیزی موجب آرامش انسان ها می شود؟
1 سال پيش

همه ی انسان ها در جست و جوی آرامش اند و برای رسیدن به این به راه های متفاوتی متوسل می شوند، اما قرآن سه چیز را مایه و موجب آرامش انسان ها شمرده شده است.