امروز:شنبه, ۲۷ مهر
تاریخ انتشار:۱۳۹۸-۰۷-۰۵

کارنامه ی سوابق کاندیداها، آیینه ی تمام نمایِ صلاحیت آن ها

برخورداری از سابقه ی ایثار، توان مندی در انجام ماموریت دشوار، داشتنِ کارنامه ی فعال، حضورِ صادقانه در صحنه های نظام، مواضعِ شجاعانه در ایام امتحان، نگاه‌ِ عادلانه به همه ی ساکنان، ارتباط بی غرضانه با خواص و‌ عوام، هم کلامی مؤدبانه و متواضعانه با محرومان، مظلومان و مستضعفان، موضع گیری غیرت مردانه ، صولت مندانه و مسئولانه در روزهای سختِ کازرونیان!

قسمت: چهل و چهارم

برخورداری از سابقه ی ایثار، توان مندی در انجام ماموریت دشوار، داشتنِ کارنامه ی فعال، حضورِ صادقانه در صحنه های نظام، مواضعِ شجاعانه در ایام امتحان، نگاه‌ِ عادلانه به همه ی ساکنان، ارتباط بی غرضانه با خواص و‌ عوام، هم کلامی مؤدبانه و متواضعانه با محرومان، مظلومان و مستضعفان، موضع گیری غیرت مردانه ، صولت مندانه و مسئولانه در روزهای سختِ کازرونیان!، اطاعتِ بی چون و چرا از ولیِّ امرِ زمان، نگرشِ عاقلانه و داهیانه به جوانان، دختران و پسران، اعتقادِ راسخانه به قیامت و حساب و‌ کتابِ آن، شفافیت آرایی در گذشته و حال، آراستگیِ ظاهری، نظمِ برنامه ای و بی کج و کولِگی باطنیِ خود و اطرافیان، راست رَویِ واقعی و منحرف نشدنِ مصلَحتی به یمین و یسار!، بده کاری همیشِگیِ خود و‌ وابستگان به انقلاب و ایرانیان، کَلَک بازی نکردن با اعتقاد و آرمان شهیدان، حاضر بودن در تظاهرات، راهپیمایی، نمازهای جمعه و جماعات، هم ستیزی با فتنه گران، نفوذیان و از خدا بی خبران، مُدافعِ عموم مسلمانان و شیعیان جهان و.. مواردی مهم و اموری لازم برای نمایندگی از هم میهنان ایرانی و هم کیشانِ انقلابی بوده و طبیعی است بهره مندیِ کاندیداها از یکایکِ این ها، موجبِ اصلحیتِ آن ها برای وکالتِ مجلسِ شورا خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع، مطالبی عرضه می شود.

۱- احوالِ گذشته ی افراد، نه تنها بیان کننده ی رفتارهای آنان در همان زمان بوده، بلکه تا حدود زیادی، نمایان گرِ نوعِ اقداماتشان در آینده نیز خواهد بود!، بر همین اساس است که عده ای از کاندیداها تلاش می کنند بیش از آن که سوابقشان را تشریح نمایند، به آینده سفر نموده و‌ با دادنِ قول و قرارهای نادیده، سابقه ی دیده شده ی قبلی را بپوشانند!؟.

۲- ریل گذاری برای حرکت دولتیان، نظارت بر حُسنِ اجرای قانون توسط دولت مردان، تصمیم سازی جهتِ بسیاری از رفتارها و اقداماتِ وزیران و تصویب یا ردِّ تصمیم های امنیتی، سیاسی و‌ اقتصادیِ مهمِ نظام، آن هم به وسیله ی حدود سیصد نفر نمایندگان، نیازمندِ افرادی با تجربه، آدم هایی سرد و گرم چشیده، انسان هایی دوران دیده و ‌انقلابیونی هم سو با مردمان، بوده که این امر تنها با داشتنِ سابقه ی کافی و تجربیاتِ وافیِ آنان امکان پذیر خواهد بود.

۳- حضور در صحنِ مجلس و قانون گذاریِ صحیح برای حرکتِ دستگاه های نظام اسلامی، زمانی برای تجربه آموزی و مکانی جهتِ شخصیت سازی نیست چه این که چهل سال حاکمیت اسلامی و ساخته شدنِ هزاران مدیر با تجربه ی انقلابی، دیگر جایی برای فرصت سوزی باقی نمی گذارد. بنا بر این، بهره مندی از سابقه ی کلانِ سیاست گذاری و آشنایی کاندیداها با امور اقتصادی، امنیتی، احکام دینی و.. از شرایط لازم جهت نمایندگی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

۴- بررسی دقیقِ سوابق کاندیداها از آن جهت اهمیت دارد که در راستی آزمایی و سنجشِ میزانِ توان مندیِ، آن ها تاثیرِ زیادی داشته و چهره ی تزیین شده و بزک گردیده ی بعضی ها را به خوبی افشا خواهد نمود!. فردی که در سابقه ی کاریِ خود، نه دفاع از ارزش های انقلاب را دارد، نه زمان بروز فتنه ها حضوری در صحنه پیدا کرده، نه برای حل مشکلاتِ مردمانش قدمی برداشته، نه در روزهای سخت، دُشوار و پُر تشویشِ شهرستانِ کازرون از نفوذ و حضورش برای کم کردنِ بارِ مشکلاتِ آنان استفاده ای کرده! و نه هم از توصیه ها و دستوارتِ ولایت و امامتِ جامعه بهره ای برده! و.. چگونه می خواهد! و می تواند! در آینده مدافعِ حقوقِ محرومان، کمک کارِ متدینان، غم خوارِ ولایت مداران و پیش تازِ مبارزه با دشمنان ، منحرفان و فتنه جویان باشد!؟.

۵- تجربه گذشته به خوبی نشان داده در استان فارس و شهرستان هایی مانند کازرون، معمولا کاندیداها بیش از دو دوره امکان موفقیت در رأی آوری نداشته و پیش بینی می شود، آینده هم نخواهند داشت!، چرا که مردم طی این ایام، کاملا با برخوردها، اظهارات، موضع گیری ها، توانایی ها و همنشینانِ آن ها آشنا شده و طبیعی است در صورتِ شناختِ کافی و بررسی های دقیق کارشناسیِ قبلی، حتی ممکن بود همان یک یا دو بار هم از رأی دهی به آنان خودداری نمایند!. بر همین اساس است که تاکید می شود، برای انتخاب هر کاندیدایی، ابتدائا شخصیت همان فرد و سپس اطرافیان و همراهانش موردِ مطالعه دقیق واقع شده تا در آینده، ناامیدی به دنبال نداشته باشد !؟.

نتیجه گیری، پشیمانیِ رای دهنده ها از انتخاب برخی نماینده ها، معمولا در زمان و مکان هایی رخ می دهد که ساکنان، بدون تحقیق و بررسی های کارشناسانه و صِرفا بر اساس قول و قرارهای فریب کارانه، ظاهر سازی های ریاکارانه و چهره پردازی بَزَک کارانه ی شخصِ نامزدها و یا اعتماد کردن به همراهیانِ منفعت جویِ آن ها، دست به انتخاب زده، در عین حال پس از گذشتِ مدت کوتاهی، از انتخابشان پشیمان و از وکیلشان دل گیر و نگران می شوند. بهترین راهکار، برای چاره جوییِ کار عبارتند از:

الف- شناساییِ کاندیدهایی که معمولا در تمامی یا اکثرِ دوره ها با خود شیفتگی های شخصی و یا تحریک های غیری، واردِ عرصه ی انتخاباتی گردیده و سپس با بازی های رسانه ای و زد و بندهایِ پشتِ پرده ای، به نفعِ معامله گران در صحنه باقی مانده و یا به ضررِ بعضی نامزدان، آن جا را ترک می نمایند!؟.

ب- کاندیداهایی که به هر دلیلی و طریقی، از سابقه ی کاریِ مناسبی برخوردار نبوده، یک یا دو دوره وارد مجلس شده اما نه تنها مشکلی از دوشِ مردم بر نداشته، بلکه هر دفعه با افعال، گفتار و رفتارهایِ آن چنانی، با آبروی رای دهندگانِ شهرستانی و فرهنگ و تمدن ایرانی بازی کرده، موفقیتی در امر قانون گذاری و شفافیتِ آرایی پیدا نکرده و بیش تر به دنبال منافع شخصی و مطرح نمودنِ ابعاد شخصیتی خود بوده و.. شایستگیِ لازم برای انتخاب را نخواهند داشت.

ان شاالله ادامه دارد..

امان الله دهقان فرد
۱۳۹۸/۶/۳۱

برچسب ها :

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.