امروز:دوشنبه, ۲۱ بهمن
تاریخ انتشار:2019-09-19

چند کلامِ برادرانه با “سیاست گذارانِ انتصابِ امامانِ جمعه”

یادداشت | امان اله دهقان فرد/ جایگاهِ نمازهای جمعه و تأثیرِ خطبه، گفته، نوشته، مُوضِع و اظهار نظرهای امامانِ آن، در سطحِ شهرستانی، استانی، کشوری و‌ بعضا حتی بین المللی، نه قابلِ کتمان است و نه هم امری پِنهان

چکیده: جایگاهِ نمازهای جمعه و تأثیرِ خطبه، گفته، نوشته، مُوضِع و اظهار نظرهای امامانِ آن، در سطحِ شهرستانی، استانی، کشوری و‌ بعضا حتی بین المللی، نه قابلِ کتمان است و نه هم امری پِنهان، در عین حال، علی رغمِ این واقعیت اما بعضی مکان ها و برخی زمان ها، به دلایلی مختلف، این منصب از نقشی پُر رنگ تر و حساسیتی مهم تر برخوردار گردیده و طبیعی است در چنین وضعیت و شرایِطی، وظیفه ی مدیران و مسئولانِ انتخاب و انتصابِ آنان در دِقَّت و سُرعت، فراتر از حَدِّ معمول و بیش از انتظارِ مرسوم تلقی می شود. در همین رابطه و‌ نظر به این که مُصلایِ شهرستانِ بزرگ و تاریخیِ کازرون، یکصد و پنج روز است از امامِ جمعه ی جدید محروم گردیده، مطالبی تقدیم می شود.

یکم- گذشته ی منطقه ی بزرگِ کازرون، تاثیرِ آن در تحولاتِ جنوب و حضور مردان و زنانِ با ایمان و انقلابی اش در دفاع از سرحَدّاٰتِ ایرانِ عزیز، اسلامِ شریف و خاندانِ پاکِ معصومین، نه تنها بر هیچ کَسی پوشیده نیست بلکه برگ های تاریخِ زریّنِ قبل و بعد از ظهور اسلام و تاریخِ چِهِل ساله ی پیروزیِ نظام مردم سالارِ دینی تا الان، گواهی صادق و شاهدی واثِق بر این مُدّعا بوده است.

دوم- ظهورِ شخصیت های دینی، حضورِ مُبلغانِ اسلامی و تربیتِ صدها عالِمِ بومی طی قرن های متمادی و متعاقبا راه اندازیِ حوزه های علمی و کُرسی های اندیشه ورزی در مرکز و مناطقِ پیرامونی، یکی از افتخارات و امتیازاتِ این قطعه ی تمدنی محسوب می شود که البته این روند طی دهه های گذشته با تاسیسِ دو حوزه بزرگِ تربیتیِ خانم ها و آقایان، زبان زدِ خاص و عام گردیده است.

سوم- ماه های مبارکِ رمضانِ سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شهرستانِ آرام و بی حاشیه ی کازرون، به دلایلِ مختلفی، شاهدِ حوادثی غم بار، اتفاقاتی ناگوار، رفتارهایی سهل انگار و صحنه های تأسُف دار بوده و علی رغمِ نقشِ مُصلِحانه، مواضِعِ شُجاعانه و دفاعِ مردانه ی امام جمعه ی فقید از نظام، رهبری، یک پارچِگی و وحدتِ کلامی و سرزمینی اما، جایگاهِ جمعه و شخصِ خطیبِ آن، موردِ ترورِ شخصی و یا شخصیتی قرار گرفته که برخوردهایِ ناصوابِ بعضی مراکز تا شهادتِ غریبانه، و به تعبیر مقام معظم رهبری حفظه الله، مظلومانه ی ایشان، خود حدیثی مُفَصَل از این مُجمَل می باشد.

چهارم- شناساییِ روحانیونِ صلاحیت دار، معرفی چهره های مردم دار، انتصابِ امامانِ جمعه ی ولایت مدار و نظارتِ دوام دار بر فعالیت های این دیده بانانِ حوزه هایِ اسلامی و پاسبانانِ عرصه ی تبلیغ، فرهنگ و امورِ دینی، از مهم ترین وظایفِ شورایِ محترمِ سیاست گذاری بوده که بارها نیز در دستورها، توصیه ها و نامه های حضرتِ آقا، موردِ تاکید قرار گرفته است.

سُخَنِ پایانی، با توجه به واقعیت های فوق الذکر و از طرفی پُرسِش های مردمی، ابهاماتِ عمومی، خالی ماندنِ جایگاهِ امامتِ جمعه ی دائمی و لزوم پاسخ گویی به درخواست و پی گیری های دل سوزان و علاقه مندانِ عرصه های ولایی و دین داری متذکر می شود:

الف- علی رغم خلاء به وجود آمده پس از شهادتِ مظلومانه ی شهیدِ لیلة القدر کازرون، وضعیتِ ناپایدارِ باقی مانده از اردیبهشت ماه ۹۷ و تلاش های صورت گرفته برای ایجادِ بدبینی در افکار عمومی و نیازِ شهرستان به حضورِ آرامش بخشِ امام محترم جمعه، چرا و به چه علتی؟ نسبت به رفعِ سریعِ این دغدغه ها اقدامی به عمل نیامده است؟.

ب- ضمن احترام به تلاش های صورت گرفته و اذعان به برداشتنِ بعضی قدم های اولیه توسطِ مسئولینِ مربوطه، در عین حال اما با توجه به وعده های قبلی این آقایان برایِ معرفی امام جمعه ی جدید تا قبل از مراسمِ چهلمِ شهید محمد خرسند(ره)، و از طرفی برخورداریِ این حوزه ی تمدنی از ده ها عالِمِ دینی، صدها دانش آموخته ی بالاترین مدارجِ علمی، اساتیدِ دروس سطح و خارجِ حوزوی و خطیبانِ عموما بومی، چگونه تا الان از شناسایی، معرفی و اعزامِ خطیبِ جدیدِ جمعه توفیقی حاصل نگردیده است!؟.

مردمِ ولایت مدار، ساکنانِ دین دار و نمازگزارانِ انقلابی شعارِ کازرون چشم به راه حضور امام جمعه ای شجاع، خطیبی مردمی، مدافعِ حقوق عمومی و ادامه دهنده ی مسیرِ شهیدِ رمضانشان بوده که امید است هر چه زودتر این انتظار به پایانی خوش، ختم شود.

امان الله دهقان فرد
۱۳۹۸/۶/۲۴

برچسب ها :

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.