امروز:شنبه, ۱۸ مرداد
تاریخ انتشار:2018-02-25

قتل برادر زن به دلیل اختلافات خانوادگی

کارآگاهان جنایی در حال تحقیق پیرامون دستگیری مردی هستند که برادر زنش را به قتل رسانده است. او به دلیل اختلافات خانوادگی دست به این جنایت زده است.

کازرون نگاه – کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی استان فارس چندی قبل از مرگ مشکوک مردی جوان در خانه ای در دوسیران کازرون مطلع شدند و وقتی به آنجا رفتند، جسد مردی را غرق در خون مشاهده کردند. شواهدی که در محل وجود داشت نشان میداد این مرد به احتمال زیاد به قتل رسیده است زیرا به هم ریختگی در خانه بود و نشانه ای دال بر ورود فردی به منزل وجود داشت. بااینحال، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد تا علت اصلی مرگ مشخص شود.
بررسیهای تخصصی متخصصان پزشکی قانونی نشان داد این مرد به ضرب گلوله به قتل رسیده و پس از آن قاتل یا قاتلان برای گمراهکردن پلیس خانه را به هم ریخته و فرار کردهاند. به این ترتیب پرونده ای جنایی گشوده و تحقیقات برای رازگشایی از این قتل آغاز شد. در شرایطی که کارآگاهان هنوز سرنخی از عامل یا عاملان این جنایت بهدست نیاورده بودند، خبر رسید که وی از مدتی قبل با شوهر خواهرش اختلاف داشته است. این کشف معما را پیچیدهتر کرد و کارآگاهان احتمال دادند یک آشنا وی را به قتل رسانده است. این جنایت بیشک با انگیزه شخصی و به قصد انتقامگیری به وقوع پیوسته بود و قاتل بهخوبی قربانی خود را میشناخت.
تفحص های گسترده پلیسی سبب شد شوهر خواهر مقتول که مردی جوان است، مورد ظن قرار گیرد. این شک زمانی بیشتر شد که پلیس پی برد وی از زمان مرگ برادر همسرش ناپدید شده است. اینگونه بود که جستوجوهای وسیعی برای یافتن مرد فراری انجام شد و ماموران پی بردند که از زمان جنایت وی متواری شده است.
در تحقیقات تکمیلی پیرامون این جنایت ماموران دریافتند که وی مدتی قبل با همسرش آشنا و به یکدیگر علاقهمند شده اند به گونه ای که تصمیم مي گيرند که ازدواج کنند. اوایل زندگی خوبی داشته و احساس خوشبختی میکرده اند اما بعد از مدتی بهانهگیریهای آنها شروع شده و با هم اختلاف پیدا مي كنند. این اختلافات نهتنها حل نمیشده، بلکه روزبهروز بیشتر میشود بهگونهای که داماد جنایتکار از خانواده همسرش کینه به دل گرفته و درنهایت وقتی احساس کرده زندگیاش تباه شده تصمیم گرفته از برادرهمسرش انتقام بگیرد و برای همین نقشه قتل را طراحی کرده است.
روز حادثه نزد قربانی رفته و توانسته او را در فرصتی مناسب غافلگیر و با اسلحه ساچمه زنی به قتل برساند بعد جسد را رها کرده و متواری شده است.بنا بر این گزارش، متهم به قتل هم اکنون متواری است و تحقیقات برای روشن شدن زوایای پنهان جنایت همچنان ادامه دارد.

منبع:خبرآنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.