امروز:سه شنبه, ۱۴ مرداد
تاریخ انتشار:2017-01-12

آغاز به کار بخش جدید "شعر با لهجه کازرونی" تحت عنوان:

عاشقانه های کازرونی

بخش جدید «عاشقانه های یک کازرونی» که شعرهای عاشقانه با لهجه کازرونی و از آثار همشهری هنرمندمان، آقای ابراهیم (مصطفی) بیدارمغز است، شروع به فعالیت کرد.

از این پس در سایت کازرون نگاه بخش جدید شعرهای عاشقانه با لهجه شیرین کازرونی که از آثار همشهری‌های هنرمندمان است، تحت عنوان عاشقانه های یک کازرونی شروع به فعالیت می کند.

? عاشقانه های کازرونی ۱ ?

خدا یِه کار بُکُ اِمْشو دعام اثر بُ کُنه
کِ داغِ دل مُ تنِش همزا شُعله وَر بُ کنه

کولون دلش کِ زَ رَ کُلِّ دلخُشیم کِ عَ زُ
امیدوارُم اَ دِلِش غم یُهُو دَفَرْ بُ کنه

وا هرسازی کِ میزَ سیش می رَخصیدُم یِ جوری.
خوشش می یُومَ فقط هِی مُ دَس بِسر بُ کنه

وا چار تُ جونُ عزیزُم نَهِش کِ جَر بُ کُنم
هَوُی طرف تو سرِش بی میخاس مُ خَر بُ کنه

خودُم دیدم کِ وا چَمدون وا هی گَلَک اومَدن
خدا تو نَیْزا کِ رَختِ عروسی بَر بُ کنه

هَمَش میگُم نصیبَنْ اِنگابیف کورا نِیْسَم
تا حاج فُلانی جلو پاش تَرقّهِ دَر بُ کنه

میخام یه پُرسی کُنُم وَلْ دُرُس جواب مُ بیدین
سزاوارَن بی رِضوی مُ ایطُو شووهر بُ کنه؟

حالیکْ خونه یْ مُ خراب کِ بِ جُوی خونِه یْ بَخْتِش
خدا یه روز بِرَسِه آرزوی کَپَر بُ کنه

شاعر: ابراهیم (مصطفی) بیدارمغز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.