امروز:سه شنبه, ۲۲ بهمن
تاریخ انتشار:2017-08-10

قسمت شانزدهم از بخش "شعر با لهجه کازرونی"/حسین مسرور

عاشقانه های کازرونی ۱۶/ پاتیل محبت

قسمت شانزدهم از بخش شعر با لهجه های مناطق مختلف شهرستان کازرون، با نام «عاشقانه های یک کازرونی». شاعر: حسین مسرور

قسمت شانزدهم از بخش شعر با لهجه های مناطق مختلف شهرستان کازرون، با نام «عاشقانه های کازرونی».

شاعر این قسمت: حسین مسرور.

?عاشقانه های کازرونی ۱۶?

پاتیل محبت

عمرکو عینِ گوله رَ اَدسم
آخ سی دل ِ غریب ِغم پرسُم

یا دِ اوختا که دلامو خوش بی
عَیّون ِ میوه ها مو سیب تُرش بی

پر میزدیم صب تا پَسین تو کوچه
پر َچادر ِآننه بی کلوچه

قصه میگف قصه ی هف برارون
بند نمیومَ هفته هفته بارون

کاکوی جونی دلا بی دوز کَلک بی
در دیوارِ خونه ی خا نَ م قَلک بی

@kazerunnegah
مُحَبّتا کاک نَبی سر زبونی
زورکی هیچ گاه نبی مهرَبونی

قلب و زبونا همه مثل ِ هم بی
پاتیل مُحَبّتامو شورو دَم بی

تو سُفرِها تلیت بیدو لالک بی
بازی بچّه ها مو شُل شُلک بی

پوسکان ُ وچرخک بیدو فتّه بازی
هرکی مُلش کُلف بی داش یه گازی

سر میزدن قوم وخیشا اَهمده
غُصّه تو دل بی رولبامو خنده

شاعر: حسین مسرور

? هر پنجشنبه منتظر #عاشقانه_های_کازرونی باشید
————————–
? عاشقانه های کازرونی خود را برای ما بفرستید

@kazerunnegah

قسمت اول: عاشقانه های کازرونی ۱

قسمت دوم: عاشقانه های کازرونی ۲

قسمت سوم: عاشقانه های کازرونی ۳

قسمت چهارم: عاشقانه های کازرونی ۴

قسمت پنجم: عاشقانه های کازرونی ۵

قسمت ششم: عاشقانه های کازرونی ۶

قسمت هفتم: عاشقانه های کازرونی ۷

قسمت هشتم: عاشقانه های کازرونی ۸

قسمت نهم: عاشقانه های کازرونی ۹

قسمت دهم: عاشقانه های کازرونی ۱۰

قسمت یازدهم: عاشقانه های کازرونی ۱۱

قسمت دوازدهم: عاشقانه های کازرونی ۱۲

قسمت سیزدهم: عاشقانه های کازرونی ۱۳

قسمت چهاردهم: عاشقانه های کازرونی ۱۴

قسمت پانزدهم: عاشقانه های کازرونی ۱۵

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.