امروز:سه شنبه, ۱۴ مرداد
تاریخ انتشار:2017-05-25

قسمت دوازدهم بخش "شعر با لهجه کازرونی"/سید طالب هاشمی

عاشقانه های کازرونی ۱۲/ بادِنگون

قسمت دوازدهم از بخش شعر با لهجه مناطق شهرستان کازرون، بنام «عاشقانه های یک کازرونی». شاعر: سید طالب هاشمی

?عاشقانه های کازرونی ۱۲?

بادنگون!

….
هاي بادِنگون گوش کن پُی تُنُم
لامُرُوّت  سرتِ  واگردَن  مُنُم

دُک بزن ای خونه ی ظلمت خراب
مِی کجا میخی بِرِی با ای شتاب؟

مِی نمی شناسی مُنُم؟ ای بی وفا
شاید از ما رفته یادت نا نها؟

هم مُنُم که پُی تو بیدم مِث کُکا
روز و شُو از تو نِوِیمبیدُم جُدا

هم منم که ای نَبیدِت در حضور
تیکِه میرفَت از گُلیم دومَن وَ زور

هر زمانی سفرمون ویمبی دِراز
صدر مجلس می نِشندیمت وَ ناز

پشت پا وَت میزَدِن اِی اَغنیا
مِی گیرُفتیمِت بغل ما بی ریا

اِی نِمیخواسِن تُنِه بعضی پَشیز
باز بیدی پیش ما خیلی عزیز

تا تو ارزون بیدی و کم مشتری
غصّه از ما دیر بی، محنت بَری

مِی چِتُو یک دفعه وابیدی گرون
ری زمین بیدی و رفتی آسمون

@kazerunnegah

مِی چه وابی کین چنین آبیدیِه
پُی بزرگون همنشین آبیدیه

روغنی میخوام بُدونُم یا پنیر؟
یا برنج صادراتی ای فقیر؟

ای کُلُوکِت از تَنِت وابو جدا
مِی بُخوالِت پِسته ای یا لوبیا؟

ریت وَ اَلآنِت سیاه تر بو هَنی
مِی تُنَم مرغی که پُی ما دشمنی؟

او کسی که مرغ سِه نُومِت نها
طعنه بی راسّی نگیرش ری سیاه

الغرض اِی قاتُقِ نونِ فقیر
ایقَه سی «طالُب» خوتِه بالا نگیر

تو غلامی جون مُو شاهی نکن
همسری پُی مرغ و پُی ماهی نکن

ای دَراری پَر بِرِی تا وَر فلک
ای بادنگون هم نشینی پُی لَلَک

راست گفت شاعر که ای روزی گدا
معتبر  وابید  وِیمبو  بی  خدا


شاعر: سید طالب هاشمی


? هر پنجشنبه منتظر #عاشقانه_های_کازرونی باشید
___________________________
? عاشقانه های کازرونی خود را برای ما بفرستید

کانال تلگرام کازرون نگاه: @kazerunnegah

.

قسمت اول: عاشقانه های کازرونی ۱

قسمت دوم: عاشقانه های کازرونی ۲

قسمت سوم: عاشقانه های کازرونی ۳

قسمت چهارم: عاشقانه های کازرونی ۴

قسمت پنجم: عاشقانه های کازرونی ۵

قسمت ششم: عاشقانه های کازرونی ۶

قسمت هفتم: عاشقانه های کازرونی ۷

قسمت هشتم: عاشقانه های کازرونی ۸

قسمت نهم: عاشقانه های کازرونی ۹

قسمت دهم: عاشقانه های کازرونی ۱۰

قسمت یازدهم: عاشقانه های کازرونی ۱۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.