امروز:سه شنبه, ۱۴ مرداد
تاریخ انتشار:2019-03-19

” دو گانه های بی حاصلِ « سیاسی » ، مانعِ انقلابی ماندنِ نسل ها ، ریشه ی افراط گرایی انتخاباتی ها “

بخشِ سوم : از سلسله یادداشت های “ بررسیِ عواملِ تاثیر گذار بر انتخابات های کازرون ، راه های « شناختِ » کاندیداها و « تفکیکِ » شعاری ها از شعوری ها !”

به قلم: امان اله دهقان فرد؛

بخشِ سوم : از سلسله یادداشت های “ بررسیِ عواملِ تاثیر گذار بر انتخابات های کازرون ، راه های « شناختِ » کاندیداها و « تفکیکِ » شعاری ها از شعوری ها !”

برای مشاهده بخش اول کلیک کنید

برای مشاهده بخش دوم کلیک کنید

هم زمان با آغاز دهه ی پنجم از عُمرِ با برکتِ نظامِ مردم سالارِ دینی و انتشارِ راهبُردِ فکری و علمیِ موسوم به بیانیه ی « گامِ دوم » توسط رهبرِ فرزانه انقلابِ اسلامی ، لزومِ باز مطالعه و تحلیلِ اتفاقاتِ پشت سر گذاشته شده ، بیش از پیش مورد ِنیازِ آینده بوده و بدیهی است که یکی از مهم ترین چالش هایی ، که قطعا مشکلات فراوانی را تا الان در مسیرِ پیش رفتِ کشور ایجاد نموده ، همانا « رنگین » نمودنِ چِهرِه ی افراد جامعه و ایجاد خطوطِ نفاق آمیز بین نخبگان ، سیاست مداران و بخشِ عمده ای از دوست داران جامعه ی دینی بوده است ، واقعیتِ تلخی که علی رغم عِلْم به « زیان باری » آن و تاکیدِ مُستَمرِّ بزرگان دین و رهبران فهیم ، جهتِ دوری از مرزبندی های دشمن شاد کُن ، اما نه تنها تلاشی برای گُشایِشِ این گره های خودساخته صورت نگرفت بلکه به جای بسیج تمامی امکانات برای مقابله با دشمنانِ اصلی ، متاسفانه بخش عمده ای از انرژی و وقتِ آحادِ جامعه به مجادلاتِ بی حاصلِ سیاست نمایان و دشمن تراشان‌ معطوف گردیده است . در همین زمینه یاد آور می شود :

یکم )- اقدامات و فعالیت های ناشیانه و‌ فاقدِ عقلانیتِ بخشی از سیاست زَدِگان و عده ای « حِزب بازانِ» تصمیم گیر و‌ رأی سازِ شهرستانی و ‌استانی به هنگامه ی انتخابات های مجلس و.. ، آن هم بدون توجه به منافعِ همِگانی و میزانِ توان مندی و‌ کاراییِ کاندیداهای موردِ حمایت قرار گرفته ی شان و‌ از طرفی مرزبندی های غيرِ ضروري ، وحدت شِکَن ، خانِمان سوز ، حساسیت بَرْ انگیز و اختلاف آمیزِ ، این مجموعه ها طی دهه های گذشته نه تنها حلاّلِ مشکلات و رافعِ مُعضَلاتِ اکثریتِ مردم نبوده بلکه به دلیلِ نِگاهِ های تنگ و تحلیل های غیرِ منطبقِ آنان با واقعیاتِ جامعه ، موجبِ پدیدار شدنِ گره های کورِ فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی در شهرستان هایی همانندِ کازرونِ بزرگ گردیده و‌ طبیعی است تا زمانی که چنین اندیشه هایی ، تعیین کننده ی حداقل بخشي از سرنوشتِ انتخاباتی باشند ، انتظارِ توسعه ی زیر ساخت ها و برطرف شدنِ نگرانی ها ، امری کامِلا نابجا و غیرِ عاقلانه ! تلقی خواهد شد .

دوم )- تحلیل و بررسیِ وضعیت انتخاباتِ ۱۰ گانه ی مجلس ، به ویژه در حوزه هاي انتخابیه ای شَبيهِ شهرستان کازرون [ از زاویه ی جناح بندی های سیاسی] نشان می دهد ، به جز دوره ی اول ، که مشارکت و آرای مردم از تحولاتِ اجتماعی و نگاهِ واقِعی و انقلابی آنان نشأت گرفته بود ، متاسفانه اما در مراحلِ بعدی ، « رو در رویی » ، « چشم هم چشمی » و « منازعاتِ » بی ثَمَرِ سیاسیونی که اصل را بر منغعت های شخصی ، خانوادگی و «درونْ سازمانی »گذاشته بودند ، موجب گردید تا در مجموع ، مجالسی شکل گیرند که در خوش بینانه ترین وضعیت ، از « رأسِ» امور به « ذیلِ » آن تغییر وضعیت داده و به عنوان نمونه حاصلِ دستپختِ این سیاسیونِ محترم ، « هم صدايي»و « هم گامیِ » بخشِ عمده ی نمایندگانِ مجلسِ اصلاح طلبِ ششم با ناهمسویانِ نظامِ ولایی و‌ رو در رویی آنان با خطِّ اصیلِ انقلاب ، همچنین تصویبِ قراردادهای زیان بار و.. در مجلسِ اصول گرای نُهُم و وادادگی های مُستَمِر و رها كردنِ امورِ كشور در يكي از سخت ترين اوضاعِ اقتصادي و معيشتي توسطِ نمايندِگان مجلسِ دهم و.. بوده است .

سوم )- ضمن اذعان به وجودِ خطوطِ فكري متعدد و صداهاي مختلف در جامعه ي نخبگان و سياسيون كشور و البته وابستِگی و اتصالِ بخشي از اين نگاه ها و هاديانِ آن ها به خارج از كشور و لزوم باز تعريفِ دقيق و روش مندِ اين مرزبندي ها و طراّٰحيِ راه هاي مقابله با ترفندها و توطئه هاي دشمن براي نفوذ در اركان مختلف حاكميتِ كشوري ، در عين حال متذكر مي شود كه متاسفانه به دلايل مختلفي مرزهاي ترسيم شده زير عناويني همچون راست ، چپ ، اصلاح طلب ، اصول گرا ، اعتدالي ، كُندرو ، تُندرو و..نه تنها موردِ تعريف « جامع » و « مانِعی » واقع نگرديده بلكه به همین جهت ، در بيش تر اوقات كانديداهاي منتخبِ این جناح ها ، بیش ترین ضربه را به مردم ، نظام و مبانی انقلاب وارد نموده و در مقابل ، اشخاصی بدونِ انتساب به تفکرات موجود بالاترین خدمت و فداکاری را به نظامِ اسلامی و کشور صورت داده است . بر همین اساس بایسته است در انتخابات های پیشِ رو تمامیِ ساکنان و علاقه مندان به پیش رفت و عَظمَتِ شهرستان ، استان و کشور ، ضمن بررسیِ عملگراییِ کاندیداها ، از افتادن در دامِ شعارهای بی مبنا ، احساسی ، خالی از فکر و اندیشه ی مراکزِ وابسته به باندهای ثروت ، قدرت و سیاستِ ناهمسو با منافعِ عمومی و انقلابی ، پرهیز نمایند .

چهارم )- کاسِبانِ جناح گرا و جناح گرایان کاسِب و به عبارتی تاجرانِ جناح پیشه و جناح پیشه گانِ تاجر بیش از آن که منفعت های عمومِ مردم و ساکنان روستاها ، بخش ها و شهرستان ها را مدِّ نظر داشته باشند ، به دنبال رفعِ مشکلات ، رونق یابی کسب و‌ کار و اندوختن اموالِ نزدیکانِ فکری و فامیلی خود بوده و تجربه نشان داده که پس از مدتی اندک ، به دلیلِ تداخلِ منافع و تنازعِ سرمایه ، اختلافات بین سران این جناح ها با نمایندگان منتخب تشدید یافته و رأی دهندِگان ، محرومین و عمومِ مردم ، قربانیانِ واقعیِ این «شعار گرایان » و «معامله طلبانِ » انتخاباتی بوده و خواهند بود .

با در نظر داشتِ واقعیت های پیش گفته ، خاضعانه از همه ی دوست داران و‌ علاقه مندانِ ایران عزیز ، به ویژه جوانان ، علما ، اساتید ، اُرگان ها ، نهادها و سایر هم استانی ها و هم شهرستانی های گرامی ، تقاضا می شود ضمن عمل به توصیه های عالمانه و داهیانه ی رهبرِ معظم انقلاب در جذب حداکثری و لزومِ اتحادِ همِگانی در مقابلِ دشمنانِ اصلی ، تلاش بیش از پیشی را جهت به حداقل رساندن اختلافات و کنار گذاشتنِ بازی های سیاسی صورت داده و در انتخابات های سرنوشت ساز پیشِ رو ، به جای پرداختن به مباحثِ قومیتی ، منطقه ای ، فامیلی ، جناح گرایی و‌ گلاویز شدن های سیاسی و حِزبی، تلاش شود با وحدت ، هماهنگی و‌ تشریک مَساعی ، نسبت به ادامه ی راه شهدا و اعتلای ایران اسلامی و‌ حرکت زیرِ پرچم « انقلاب » و‌ « ولایت » ، دِینِ خود را نسبت به آیندِگان وطن ادا و خِرَدمندانه و عاشقانه ، مسیر را برای ظهور حضرت حجت [ عج ] هموار نمایند.

ان شااله ادامه دارد …

امان اله دهقان فرد
۱۳۹۷/۱۲/۲۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.