امروز:دوشنبه, ۲۱ بهمن
تاریخ انتشار:2019-09-15

حلقِه ی دارِ مجازات، پایانِ عُمرِ یک مُنحرف، آغازی بر عبرتِ منحرفین!

یادداشت | امان اله دهقان فرد/ با توجه به فاصله تقريبا سه ماهه ي، شهادتِ شيخ الشهداي كازرون تا به دارِ آويخته شدنِ قاتلِ بي رحمِ ايشان و پُرسِش های موجود و … مطالبی هشدار دهنده و مواردی ارشاد کننده، متذکر می شود.

به قلم: امان الله دهقان فرد

چکیده: خروجِ از مسیرِ مستقیم و انتخابِ راهِ منحرفین، نتیجه ای جز ورود به باتلاقِ بی خَرِدین و تخریبِ دنیا و دین نخواهد داشت، سرنوشتِ غم بارِ گذشتِگان، تاریخِ رِقت انگیزِ پیشینیان و پایانِ زندگیِ برخیِ فرو غلطیدِگان در دامانِ شیطان صفتان، منافقان و از مِلت بُریدِگانی مانندِ عواملِ گروهکِ فُرقان نیز شاهدی صادق و گواهی بارز بر همین واقعیات بوده که متاسفانه به دلایلِ مختلفی، از جمله اشتباهِ محاسباتیِ افراد، اقداماتِ تبلیغاتی، الحادی و برنامه ریزی های دقیقِ عواملِ مرتبط با حلقه های نابابِ سوء استفاده جو از اسلام و دين، موجباتِ بي چارگي بعضي اشخاص و خانواده ها، از دست دادِگي برخي شخصيت ها و تضعیفِ عَمدیِ تعدادی از مسئولیت ها گرديده است.
با توجه به فاصله تقريبا سه ماهه ي، شهادتِ شيخ الشهداي كازرون[١٣٩٨/٣/٨] تا به دارِ آويخته شدنِ قاتلِ بي رحمِ ايشان[١٣٩٨/٦/٦] و پُرسِش های موجود و … مطالبی هشدار دهنده و مواردی ارشاد کننده، متذکر می شود.

الف – شهرستانِ كازرون، زادگاه سلمانِ امين و پرورشگاهِ صدها عالِمِ دين، نُخبگان، اندیشمندان و شهدایِ مدافعِ حرم و حریم، صدها سال است که ضمن حفظِ ارزش هایِ دینی، انسانی و ایمانیِ خود، ارتباطِ تنگاتنگ و احساساتِ عمیقِ شان را با روحانیان و‌ عالِمانِ اسلام برقرار و حفظ نموده اند، این امر البته موجباتِ نگرانیِ دشمنان و توطئه چینیِ جاهلان و منافقان را نیز به دنبال داشته که شهادتِ مظلومانه ي شيخُ الشهدایِ شهرستان، شهید محمد خرسند ره به دستِ جاهلِ انحراف، در بیست و سوم رمضان ۱۳۹۸ و ترورِ غريبانه ي امام جمعه موقت کازرون، شهيد شيخ عبدالرحيم دانشجو به تاریخِ بیست و نُهُمِ رمضانِ ۱۳۶۰، توسط عاملِ نفاق، آن هم در یک خیابان و با فاصله ی ۳۰۰ متری محلِ شهادت ها از یک دیگر!، نشانه هايی گويا از اين اقدامات و نگراني ها بوده است.

ب – صَرف نظر از شایعات، احتمالات و یا واقعیات و این كه، قاتلِ خنجر به دستِ شهيدِ رمضانِ كازرون چه فردي و برخوردار از چه شخصيتي و پيشينه اي؟، مرتبط با چه باند، حلقه و مجموعه اي؟، دارایِ كدام سابقه ي ديني، مذهبي، انحرافی و انديشه اي بوده است در عين حال اما متاسفانه بايد گفت، عملِ جاهلانه ي ايشان، علاوه بر عزادار نمودنِ دو فاميل و خانواده ي محترمِ كازروني، همچنين مشكلات بسياري را براي شهرستان، استان، كشور، مامورين امنيتي، قضايي، سياسي و دلسوزانِ منطقه اي به وجود آورده است.

ج – ذهنيت سازي براي متدينين، سوء استفاده از مُعتقداتِ پاکِ مؤمنین، کاشتِ بَذرِ کینه در قلوبِ محرومین، بدبین کردنِ جوانان نسبت به علما و روحانیین، ترویجِ خُرافات و تبلیغِ بدعت ها بین شیعیان و‌ مسلمین، قهرمان سازي از قاتِلين و تلاش براي چِهره پَردازي از اين بدنامانِ خون ريزِ ايران زمين و.. تنها بخشی اندک از توطئه و برنامه ریزیِ سرویس های جاسوسی جهت ضربه به جوامعِ دینی و مجموعه های انسانی است که با کمال تأسف به دلیلِ خواب آلودِگیِ مراکزِ فرهنگی، سیاست زدِگیِ مامورین، جا ماندنِ مسئولین و بی تفاوتی عده ای از مردم و خانواده ها نسبت به ارتباطات، رفت و آمد و رفتارهای مرتبطین، مشکلاتِ عدیده ای را برای همِگان به وجود آورده است.

د- این که فردی از خانواده ای دین گرا و متدین، شخصا نیز هنرمند و .. یک باره، با ۱۸۰ درجه تغییرِ جهت، به قاتلی خطرناک، شیطان صدا و خرافاتی نِما تبدیل شود، و مهم ترین مقامِ روحانی و دیده بانِ نظامِ اسلامی در شهرستانی انقلابی را، این گونه مظلومانه به شهادت برساند، نه تنها حاصلِ تصمیمی آنی نبوده بلکه قطعا محصولِ نشست و برخاست با اشخاص و حلقه ها، تاثیر پذیری از قُطب ها و فِرقه ها و آموزشِ شیوه ها و دوره ها بوده و طبیعی است چنین اقدامات و رفتارهایی نیز، نه در خلأ و زمان، بلکه در همین خانه ها و زمین و جلویِ چشمانِ مسئولان و مأمورین، صورت گرفته است، بر این اساس چگونه می توان پذیرفت که هیچ کَسی مسئولیتِ چنین اقداماتی را نپذیرد! و هر جایی نیز مشکل را به محلی دیگر ارجاع داده و پاس دهد!؟.

هـ – خشكانيدنِ منشأ جنايات، تنها راهِ جلوگيري از ادامه ي خسارات بوده و به تعبيري ديگر نابودي علت ها، تنها گزينه ي اساسي برای رفع معلول ها خواهد بود و در همین رابطه البته یادمان باشد، اگر انگیزه های مُنجر به تصمیمِ قاتلِ کینه توز، مورد شناساییِ دقیق و ارزیابیِ صحیح قرار نگیرد و در صورتی که کارشناسانِ مربوطه، مراکزِ تَنَفُر پَراکَنان، انحراف ایجادکُنان، بدبین کنندِگان و شُبهه سازان را موردِ برخورد قرار ندهند، مردم و خانواده ها را با توجیهِ اطلاعاتی، فرهنگی، اعتقادی و دینی آگاه ننمایند و نهایتا از تجربه ی غمناکِ سحرگاهانِ شبِ قدرِ رمضانِ کازرون، برای جلوگیری از تَکرار این اقداماتِ رذیلانه، استفاده ننمایند، شکی نباید داشت که این جنایت ها همچنان در آینده نیز ادامه یافته و دردسرهای جدیدی را برای عموم ایجاد خواهد کرد.

سخنی با همِگان خانواده های محترم، پدران، مادران، نُخبگان، دانش جویان، علما، طلاب و همه ی مردمان خوبِ شهرستان، استان و ایران، شهادتِ عالِمی دینی و نماینده ی شاخصِ نظام اسلامی در شهری وِلایی، همچون کازرونِ بزرگ، اولین جنایت نبوده کما این که انحراف و کج فهمیِ بعضی افراد و رهرویِ آنان از مسیرِ شیطان، منافقان و مُنحرِفان و در نتیجه تصمیمِ ناجوان مردانه برای محروم کردن جامعه از بزرگانی مانندِ شهيد شیخ محمد خرسندِ قهرمان، نیز آخرینِ آن ها نخواهد بود، آن چه اما در این زمان اهمیت دارد آن است که بدانیم، دشمنان و شُبهه سازان، همچنان به فعالیت مشغول بوده و برخی نیز در دامِ شان گرفتار شده و خواهند گردید، مهم است بیاموزیم که چوبه ی دارِ مجازات، پایانِ عمرِ یک منحرف بوده، همان طور که امید می رود آغازی بر عبرتِ منحرفین در كُلِّ ايران و اَمثالِ کازرون باشد.

امان الله دهقان فرد
۱۳۹۸/۶/۱۱

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.