امروز:چهارشنبه, ۱۵ مرداد
تاریخ انتشار:2019-03-10

بررسیِ عواملِ تاثیر گذار بر انتخابات های کازرون، راه های « شناختِ » کاندیداها و « تفکیکِ » شعاری ها از شعوری ها !

امان اله دهقانفرد| بخش دوم/بررسیِ عواملِ تاثیر گذار بر انتخابات های کازرون ، راه های « شناختِ » کاندیداها و « تفکیکِ » شعاری ها از شعوری ها !

به قلم امان اله دهقان فرد| بخش دوم :

برای مشاهده بخش اول کلیک کنید

شهرستانِ بزرگِ کازرون ، با ده ها قومیت ، چندین بخش ، ‌۲۰۰ روستا و‌ بالای ۲۷۰ هزار نفر جمعیت و برخورداری از پیشینه ای چند هزار ساله و مردمی انقلابی ، ولایی و مُتَدَیِّن ، طی ۱۰ دوره انتخاباتِ آزادِ مجلس شورای اسلامی ،حضوری قابل قبول در پای صندوق های رأی گیری داشته و با تمام حرف و‌ حدیث های که پیرامون « افرادِ انتخاب » شده و « نَحوِه ی رأی گیری » ها صورت گرفت اما به هر حال ۷ نفر از کاندیداها را به مرکزِ قانون گذاری کشوری اعزام نمودند . گر چه مراحلِ مختلفِ این انتخابات ها بعضا با « امّاٰ » ، « اگر » و « ای کاش » هایی توأم بوده در عین حال اما بررسی اشکالات ، ضعف ها ، قُوَّت ها و ، بازتاب ها و‌ میزانِ موفقیت ها و ناکامی های دوره های گذشته و منتخبین آن ها ، می تواند چراغِ راهی برای مسیرهای آینده و بصیرت افزایی جهتِ انتخاباتِ پیشِ رو ، موردِ استفاده قرار گیرند . در همین رابطه مطالبِ زیر متذکر می گردد .

۱)- بررسیِ سوابقْ ، فعالیتْ ، توان مندی ، پاک دستی ، مردم گرایی ، دین مداری ، ترجیحِ مصالحِ عمومی بر منافعِ شخصی ، خانوادگی و جناحی، وابستگیِ اعتقادی به اصول و آرمان های دینی و‌ انقلابی ، صداقت در گفتار و راستی آزمایی در رفتار و اَعمال ، حضور در صحنه های سخت و تصمیم گیریِ صحیح و « به موقع » و .. از مهم ترین وظایفِ مردم و‌ ساکِنانِ حوزه های انتخابیه در رابطه با کسانی است که می خواهند آنان را انتخاب و سپس برای تصمیم سازی ، قانون گذاری ، دفاع از حقوق و رفعِ مشکلات عمومی و.. روانه ی پایتختِ کشوری نمایند ، در همین رابطه امّاٰ هر گونه « کوتاهی » ، « بی ملاحظه گی » و « کم کاری » می تواند ضرباتِ جبران ناپذیری را بر کشور ، استان ، شهرستان و تک تکِ آحاد جامعه وارد نماید .

۲)- یکی از اساسی ترین مواردِ مرتبط با انتخابات ها ، به ویژه در شهرستان هایی مُشابه کازرون ، نقشِ مجموعه های « مَنفَعت طلب » و « زد و‌ بند چی » های پشت صحنه در حمایت و کمک های مالی ، پشتیبانی ، فرهنگی و ‌سیاسی از بعضی کاندیداها و « پیش خرید » نمودنِ آنان و‌ نهایتا استفاده های خلافِ منافعِ عمومی و نظام اسلامی طی ۴ سال حضور این افراد در کِسوَتِ نمایندِگی بوده که متاسفانه نه تنها چنین اقداماتی توسطِ این طیف [ به دلیلِ نارسایی های قانونی و..] موردِ غفلتِ نهادهای نظارتی و اجرایی قرار گرفته بلکه وضعیت به گونه ای پیش رفته که حتی بعضا عواملِ مرتبط با قاچاق ، سابقه دارانِ قضایی ، زمین ، کوه و تپه خواران و مُتجاهِرانِ به فعالیت های اقتصادیِ آلوده و.. ، سالوسانه به دنبال چنین کاندیداهایی راه افتاده و‌ به تبليغ و جمع آوری آرا برای آنان اقدام می نمایند . در این گونه موارد ، « مردم » اصلی ترین قربانیانِ انتخاباتی محسوب گردیده و قطعا بخشِ عمده ای از « وقت » ، « تلاش » و « فعالیتِ » چنين کاندیداهای راه یافته به مجلس ، مصروفِ پرداختِ « بده کاری » ها ، ارایه ی معرفی نامه های طلایی ، اخذِ وام های کلان و معرفی آنان به وزارت خانه ها ، مراکزِ خصوصي و دولتی برای اجرای « پروژه » های « سود آور » و مجددا آماده نمودنِ این افراد برای کمک در دوره های انتخاباتی بعدی خواهد بود .
ه
۳)- شُهرَت طلبی ، معروفیت یابی ، خود شیفتِگی ، شخصیتْ محوری ، قدرت مداری ، منفعت جویی ، قوميت گرايي ، منطقه خواهي ، فاميل بازي و.. تنها بخشی از خصوصیات منفی ای است که کم و‌ بیش در وجود بعضي از ما انسان ها پنهان گردیده ، در عین ‌حال اما همین امور ، زمانی که با تزریقِ « بی تقوایی » ، « بی حیایی » و « پُر رویی » و چاشنیِ دروغینِ وابستگی های دینی ، انقلابی و مذهبی نیز همراه گردیده و با حضور در مهم ترین مرکزِ قانون گذاری از اَهرُم های فشار نیز بهره مند شوند ، نه تنها « حلّٰالِ مشکلات » نخواهند بود بلکه قطعا فجایع و دردِ سرهای بسیاری را برای مردم ، جامعه ، کشور و نظام حاکم به وجود خواهد آورد . به همین دلیل است که کاندیداهایی با مشخصات یاد شده ، از شایستگی های مورد نظر برخوردار نبوده و هر گونه بی مبالاتی در ارایه ی آرای انتخاباتی به آنان ، تنها موجبِ « هَدَر رَفتِ » امکانات ، ضایع شدن بیت المال و عَقَب گرد در زمینه های توسعه ی زیر ساخت ها می گردد .

۴)- « بوق چی » های انتخاباتی در ایامِ منتهی به روزهای انتخابات ، ضمن همراهی با کاندیداهایی مشخص و استفاده از روش های بعضا غیر واقعی ، علاوه بر تضعیفِ کاندیداهای رقیب و قوی نشان دادنِ فردِ موردِ نظر ِخود ، همچنین دروغ های عوام پسند و نامتناسبی را به افرادِ جامعه القا و در مقابلِ این خدمات ، مبالغی را به صورت نقد و قول و‌ قرار هایی را به شکلِ نسیه و پس از رأی آوری کاندیدای خود دریافت می نمایند . بوق چی ها بعضا حتی به مطالبی که عنوان می‌نمایند نیز ایمان نداشته و تقریبا « می دانند » که اظهاراتشان فاقد پایه و اساسِ واقعی بوده و حتی در جلساتِ خصوصی به « کم مایِگی » و « نالایِقی » های افرادِ موردِ تبلیغِ خود نیز اعتراف می نمایند . شناختِ این افراد توسط « رأی دهندِگان » می تواند تا حدِّ زیادی در آشنایی با « قابلیت » های کاندیداها مؤثر واقع گردد .

ان شااله ادامه دارد ..

امان اله دهقان فرد
١٣٩٧/١٢/١٨

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.