امروز:چهارشنبه, ۱۵ مرداد
تاریخ انتشار:2015-05-01

بازدید وزیر نیرو از سد نرگسی کازرون

 

 سد نرگسی کازرونsad-nargesi00001

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00002

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00003

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00004

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00005

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00006

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00007

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00008

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00009

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00010

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00011

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00012

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00013

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00014

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00001

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00015

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00016

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00017

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00018

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00019

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00020

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00021

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00022

رسد نرگسی کازرونsad-nargesi00023

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00024

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00025

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00026

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00027

سد نرگسی کازرونsad-nargesi00028

مهدی قاسمی عکاس کازرون نگاه

عکاس : مهدی قاسمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.