امروز:شنبه, ۳۰ تیر

وزيركشور در نشست خبري:

در تقسيمات كازرون رضايت همه مردم بايد جلب شود

اتفاقات موجب تأسف همه ما شد و شهر با این جمعیت نیازمند خدمات کافی و منابع بیشتری است.
مراسم بزرگداشت آیت الله ایمانی در کازرون برگزار شد