امروز:جمعه, ۳۱ فروردین

معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس در جمع خبرنگاران عنوان کرد:

قائمیه شهرستان می‌شود؛ کازرون فرمانداری ویژه/ بیشابور، دشت‌برم و انارستان در کازرون می‌ماند

معاون سیاسی و امنیتی استاندارفارس گفت: در جریان اعتراضات این شهرستان با افراد خاصی روبه‌رو هستیم که به مردم دروغ می‌گویند.
تصاویر و فیلم های مراسم رژه روز ارتش در کازرون