امروز:پنج شنبه, ۵ مرداد

تکذیب شد؛

ورشکستگی موسسه اعتباری نور در کازرون

شایعه ورشکستگی موسسه اعتباری نور توسط دادستانی کازرون تکذیب شد.
دو هفته سازندگی در مناطق محروم+ تصاویر