امروز:شنبه, ۲۶ اسفند

موج قهرمان سازی در غبار جدایی/ نکند گندم ری به این همه قهرمان نرسد!

این روزها همه میخواهند قهرمان شوند، همه میخواهند ناجی مردم باشند، هم شخصیت ها و هم جریان های سیاسی!
لزوم کارشناسی دقیق با در نظر گرفتن خواسته همه مردم شهرستان+ گزارش تصویری از اعتراض مردم