امروز:شنبه, ۳۱ شهریور

احتمال فروش ساختمان مخابرات کازرون

بنا به شنیده های موثق قرار هست ساختمان مخابرات شهر کازرون واقع در خیابان امام خمینی(ره) به فروش برسد.
رژه روز ۳۱ شهریور در کازرون برگزار شد