امروز:شنبه, ۲ تیر

بي تدبيري برخی از اعضای شوراي شهر كازرون مورد حمایت مردم نیست

مردم انقلابي و بابصيرت شهركازرون اين رفتار را فراموش نخواهند كرد و در عرصه  هاي بعدي جواب دندان شكني به اينگونه تفكرات خواهند د اد.
مراسم بزرگداشت آیت الله ایمانی در کازرون برگزار شد